Bireysel Psikoterapi

Kişilere bireysel olarak sunulan bir hizmettir. Danışanlar bu süreçte kendi iç dünyalarını ve buradan kaynaklanan sorunlarını çözme konusunda içlerindeki gücü ya da güçsüz oldukları yönleri keşfederler ve güvenli ortamları olan terapi odasında, terapistleriyle bu konularda çalışırlar. Çalışma alanları öfke, umutsuzluk, vs. çeşitli duygular olabileceği gibi, ölüm, yalnızlık, vs. korkular da olabilir. Yaşamda karşılaşılabilecek her türlü sorun üzerinde çalışılabilir. Amaç kişinin yaşama uyumunu arttırmak ve daha fazla sorun çözme becerisi kazanmasını, özgüvenini arttırmayı ve daha doyumlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır.


Çalışma Alanlarımız

  • Depresyon
  • Kaygı bozuklukları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Travmayla ilgili bozukluklar
  • Bedensel belirti bozuklukları
  • Beslenme ve yeme bozuklukları
  • Uyku-uyanıklık bozuklukları
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Dürtü kontrol bozukluğu
  • İlişki sorunları
Call Now ButtonBİLGİ ve RANDEVU!