Eğitim Danışmanlığı

Herkesin kendine özgü bir öğrenme potansiyeli vardır.  Eğitim Danışmanlığının en önemli amaçlarından biri bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmaktır.

İçinde bulunduğumuz eğitim sisteminin öğrencilerin, yeteneklerini keşfedecekleri, bireysel özelliklerini tanıyabilecekleri, ilgi ve becerileri doğrultusunda hedeflerini belirleyebilecekleri konusunda yeterli olduğu söylenemez. Bu yetersizlik aileleri ve öğrencileri, motivasyonlarını sağlama, kendi öğrenme şekillerini bilme, çalışma yöntemlerini belirleme, ilgi ve yeteneklerine göre hedef koyabilme konularında, okul dışında bir rehber arayışına yöneltmiştir. Bu anlamda merkezimizde aşağıdaki amaçlara yönelik hizmet verilmektedir.


 • Öz yeterliliklerini, Öğrenme Biçimlerini Keşfetme
 • Öğrenci-Aile-Okul işbirliği
 • Motivasyon ve Konsantrasyon Sağlama
 • Sosyal Yaşam
 • Uygun Hedefler Belirleme
 • Doğru İletişim
 • Etkin çalışma
 • Öfke ve Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Kaygısı
 • Hızlı Okuma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
Call Now ButtonBİLGİ ve RANDEVU!