Dr.Dr. Özgül Yücalan (MD & PhD)

Denizli’li bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerimi İzmir’de açtım. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ni 1986 yılında tamamladıktan sonra girdiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldum. Psikolojiye olan ilgim ve kendimi keşfetme arzum beni bu alanda doktoraya başlattı ve Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı’nda “Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerinin Bazı Değişkenler ve Baskın Ben Durumları (TA) Açısından İncelenmesi” isimli doktora tezimi 2007 yılında tamamlayarak ‘çifte kavrulmuş’ doktor oldum. Doktora boyunca ve sonrasında sorumlu hekimlik görevime ek olarak hem PDR lisans öğrencilerine Fizyolojik Psikoloji, Psikopatoloji ve Cinsel Sağlık Eğitimi dersleri verdim hem de Psikolojik Danışmanlık yaparak danışan gördüm. Gazi Üniversitesi’nden 2018 yılında emekli olarak danışanlarıma psikoterapist olarak Töz Terapi Aile Danışma Merkezi’nde hizmet vermeye devam ediyorum. Psikoloji alanında İngilizceden çeviriler yapmaktayım. Evliyim ve iki kızım var.


Aldığım eğitimler, katıldığım Workshop’lar ve uzmanlık alanlarım:

 • Evlilik ve Çift Terapisi- Dr. Cem Keçe (CİSED- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği)
 • Cinsel Terapi Eğitimi- Dr. Cem Keçe (CİSED- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği)
 • Pozitif Psikoterapi- Özden Bilgin (Olgu Family Counseling and Psitive Psychotherapy Center)
 • Çocuk çizimlerinin projektif değerlendirmesi- Uzm. Psik. Funda Akkapulu (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)
 • Short Term Play Therapy – Heidi Kaduson (The Play Therapy Training Institute)
 • Play Therapy Techniques for the School, Clinic and Home – Heidi Kaduson (The Play Therapy Training Institute)
 • 101 Favorite Play Therapy Teqniques- Heidi Kaduson (The Play Therapy Training Institute)
 • Play Therapy for Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder- Heidi Kaduson (The Play Therapy Training Institute)
 • Serinkanlı Çocuklar Eğitimi- Prof. Emine Gül Kapçı (Compos Mentis Psikiyatri Eğitim Ve Araştırma Merkezi)
 • Çocuk, Ergen ve Ailelerle Klinik Görüşme ve Değerlendirme Eğitimi- Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz (İstanbul Pediatrik Psikoloji)
 • Kognitif Terapinin Çocuk ve Ergen Depresyonunda Uygulanması- Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz (İstanbul Pediatrik Psikoloji)
 • Kognitif Terapinin Çocuk ve Ergen Kaygı Bozukluklarında Uygulanması- Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz (İstanbul Pediatrik Psikoloji)
 • Kognitif Terapinin Çocuk ve Ergen OKB Tedavisinde Uygulanması- Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz (İstanbul Pediatrik Psikoloji)
 • Kognitif Terapinin Okul-Aile Ortamı Davranış Problemlerinde Uygulanması- Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz (İstanbul Pediatrik Psikoloji)
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi- Doç. Dr. Hakan Türkçapar (Compos Mentis Psikiyatri Eğitim Ve Araştırma Merkezi)
 • KDT Eğitim Kampı: Temel Klinik Beceriler- Dr. Christine A. Padesky (CBT İstanbul Therapy, Training & Research)
 • Tıbbi Hipnoz Kursu- Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği
 • İmge Terapisi – Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği
 • YAYIN LİSTESİ
 • Yücalan Ö. B.(2007)  Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerinin bazı değişkenler ve baskın ben durumları (TA) açısından incelenmesi,  Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Yücalan-Girgin, Ö. B. (2013) Aileler ve Öğretmenler için Elkitabı Tüm Yönleriyle Özel Bebekler ve Çocukların Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri kitabı içinde 8. Bölüm Özel Gereksinimli Bebekler ve Sağlık (editörler S.Sunay YILDIRIM DOĞRU – Ayşegül Şükran ÖZ)
 • Çeviri: Borderline Kişilik Bozukluğu için İyi Psikiyatrik Yönetim- yazarlar Gunderson ve Links, Pusula Yayınevi
 • Yurtiçi Hakemli Dergiler
 • Yağışan, N., Sümbül, A. S. ,Yücalan Ö. B.(2007) Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi 2007/1 Sayı:22
 • Yağışan, N. , Sümbül, A. S. ,Yücalan Ö. B.(2007) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Benlik İmgesi ve Denetim Odaklarının Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 01/2007;
 • Doğru, S. S. Y., Yücalan-Önal, Ö. B. ,Bek, H. (2007) Teaching How to Ride a Balance Wheeled Bicycle to Autistic Children Using the Direct Instruction Method, Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi 18/2007
 •  Karaoğlu, N., Yücalan-Önal, Ö. B., Karaoğlu, M. A. (2009) Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Korunma Yöntemleri Bilgisi:Selçuk Üniversitesi Kampüs Sağlık Merkezinde Bir Çalışma,  e-Journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1B0004
 • Dursun, R., Yücalan, Ö. B. (2006) Medikososyal Dermatoloji Polikliniklerine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 02/2006
 • Yurtdışı Kongrelerde Sözel Bildiriler
 • Yıldırım-Dogru, S. S., Yucalan, Ö. B., Bek, H. The Effectiveness of using direct Instruction method for teaching the Ability of Rİding Balance Wheeled Bicycle to the Autistic Children. 4. International ABA Conference August 12-14, 2007, Sydney- Australia
 • Yıldırım-Dogru, S. S., Yucalan, Ö. B. The Effect of Parents’ cooperated Toilet Training of Autistic Children on the Anxiety Level of Parents. 4. International ABA Conference August 12-14, 2007, Sydney- Australia
 • Yurtiçi Kongrelerde Poster Bildiriler
 • Karaoğlu, N., Yücalan, Ö. B. Ebeyim, Gencim, Üniversiteliyim: Üreme Sağlığını Bilmeliyim! ;4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı 25-29 Nisan 2007, Antalya
 • Karaoğlu, N., Yücalan, Ö. B. Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri; 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara
 • Yücalan, Ö. B., Karaoğlu, N. Rehber Öğretmen Adaylarının Cinsel Bilgi Düzeyleri; 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara
 • Karaoğlu, N., Yücalan-Önal, Ö. B., Karaoğlu, M. A. Üniversite Öğrencilerinin Gebelikten Korunma Yöntemleri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ; 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara
Call Now ButtonBİLGİ ve RANDEVU!